Frits van der Schrieck

De hoofdpersoon van dit boek is een verzetsman van het eerste uur, Frits van der Schrieck uit Den Haag. Frits is een man die allerlei mensen en groepen verbindt. Dit is dus zeker niet een verhaal over Frits alléén.

Veel van zijn vrienden hebben het niet kunnen navertellen. Zij zijn gefusilleerd, omgekomen in gevangenissen en kampen, gestorven door marteling, uitputting of ziekte.
Frits van der Schrieck is een echte netwerker. Zonder zijn familie, zijn (studie)vrienden, de International Friendship League, Pax Romana, de militaire connecties van zijn vader maar vooral zijn vriendengroep De Musketiers, kon dit verhaal niet tot stand komen. De Musketiers is de naam van een jaarclub binnen de Leidse studentenvereniging Minerva.

minerva-01.jpg

Jaarclub ‘De Musketiers’, Leidse studentenvereniging Minerva, 1937.


Frits start in juni 1940 met het bekijken van vluchtwegen, verzamelt later (militaire) inlichtingen, leert brandbommen maken en raakt steeds sterker betrokken bij het verzet en de vorming van de Orde- dienst (OD).

frits-parijs-01.jpg

Frits op de fiets, via Putte, begin juni 1940, naar Parijs.


Na twee oorlogsjaren wordt hij verraden en gevangengenomen. Wonderwel overleeft hij de oorlog, ondanks twee jaren van ontbering, mishandeling en ziekte tijdens zijn gevangenschap in Scheveningen en Haaren.

Dat nu alsnog, ruim achttien jaar na zijn overlijden, het verhaal van Frits van der Schrieck is opgetekend, komt op het conto van zijn kinderen. Zij hebben het archief van hun vader toegankelijk gemaakt en de eerste stappen gezet om het beschikbare materiaal aan te vullen met documenten en gegevens uit andere archieven en bestanden. Het is niet altijd eenvoudig geweest om hiervoor bijeenkomsten te organiseren; de familieleden moeten uit vier verschillende Europese landen komen.

Twee aanverwante historici, prof. dr. dr. h.c. Detlef Junker (Universiteit Heidelberg) en dr. h.c. Jan Veldhuis (Lid van de Raad van Advies van het NIOD), hebben op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld in het bewaken van de juiste historische context en van het ambitieniveau van ons verhaal.

Aan tekstschrijver Theo Korthals Altes is gevraagd er een goedlopend verhaal van te maken. Dirk Maier verzorgde de eindredactie. Voorts woorden van grote dank aan Bep de Iongh-van der Schrieck, de zus van Frits. Evenzeer aan Peter Oremus, Cato Thier, Lilian de Bruijn, Ton van Tienhoven, Dolf Coutinho, Hilda Renardel de Lavalette, Karin Hazelhoff Roefzema-Steensma, Victor Laurentius, Sierk Plantinga, Chantal d’Aulnis de Bourouill, Marline Tjeenk Willink, de familie Escher en diverse nazaten en verwanten van de meest betrokkenen in dit verhaal.
Pauline, Anja, Erik en Maarten van der Schrieck, Den Haag, voorjaar 2018.

Miriam